Bản Full Cà Chua Ke

Stt
Phiên bản
Bước 1. Download bản đầy đủ
Bước 2 Tải bản cập nhật mới nhất bên dưới và giải nén vào thư mục Bước 1.
Bước 3 Cập nhật Chrome Driver bản mới nhất - xem hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=uCvWsKP73Ow&feature=youtu.be
Bước 4 Xem hết Video để khỏi phải hỏi nhiều https://bit.ly/35BuQGR
Bước 5 Hướng dẫn chi tiết kể cả modem https://bit.ly/2Yp8KUB

Bản cập nhật Cà Chua Ke mới nhất

Stt
Phiên bản
Link
Lịch sử thay đổi
Ngày thay đổi
1 1.0.0.2 Download CCK Phone Update Reg tài khoản 02-07-2022
2 1.1.3.6 Download CCK Phone Update check avatar 29-05-2022
3 1.1.3.5 Download CCK Phone Upgrade facebook app to 359 (bản mới nhất / latest version)

Go to Devices button --> Start again to update
04-04-2022
4 1.1.3.4 Download CCK Phone Cập nhật toàn bộ cho Tool. bắt buộc phải cập nhật nếu không chạy sẽ bị lỗi.

Fix android 8 https://www.youtube.com/watch?v=B36wbAOXX_0
Fix android 9-10-11 https://www.youtube.com/watch?v=O9KfaTBekhU
11-03-2022
5 1.1.3.3 Download CCK Phone Update Leave Group (Random)
Update Remove Phone
06-01-2022
6 1.1.3.2 Download CCK Phone update page pro5 29-12-2021
7 1.1.3.1 Download CCK Phone Update Unlock Checkpoint 282
Update Unlock Checkpoint 956
Unlock Hotmail
14-12-2021
8 1.1.3.0 Download CCK Phone Bổ xung Spam in group
Fix lỗi Spam theo UID
15-11-2021
9 1.1.2.8 Download CCK Phone Fix lỗi dừng Phone (Stop app)
Share video được nhiều link cùng 1 lúc
Anh em nên chuyển hết về bản này, các bản cũ do facebook update giao diện nên nhiều tính năng không chạy.
03-11-2021
10 1.1.2.6 Download CCK Phone Fix lỗi giao diện mới của Facebook thay đổi trên App
Fix lỗi không tự đăng nhập lại
24-10-2021
11 1.1.2.5 Download CCK Phone 1. Fix lỗi kết bạn tiếng việt
2. Fix lỗi xóa khi search
3. Bỏ hẳn like ngẫu nhiên khi xem video
4. Bổ xung marketplace tổng kết inbox
5. Fix lỗi sai pass thông báo đúng
17-10-2021
12 1.1.2.4 Download CCK Phone - Bỏ Like ngẫu nhiên khi xem video
- Fix change Info cố định mở cửa sổ thông báo
15-10-2021
13 1.1.2.3 Download CCK Phone Fix lại lỗi change info (quay lại cái máng lợn dùng vậy)

Update DLL file https://cck.vn/Download/Utils/Update_1.1.2.3.rar
09-10-2021
14 1.1.2.2 Download CCK Phone Fix lỗi change Info - có 2 chế độ để chọn
Update Market place
Cơ bản các lỗi lặt vặt trước đó.
07-10-2021
15 1.1.2.1 Download CCK Phone Fix Like + Share 02-10-2021
16 1.1.2.0 Download CCK Phone Fix change device
Market Place
Fix add pass email
02-10-2021
17 1.1.1.9 Download CCK Phone Fix change Email hạn chế checkpoint 29-09-2021
18 1.1.1.8 Download CCK Phone Fix lỗi change devices bị lỗi ở bản 17 28-09-2021
19 1.1.1.7 Download CCK Phone Update Proxy-seller support
Login by phone -> get uid
Update unlock checkpoint by email
22-09-2021
20 1.1.1.6 Download CCK Phone 1. Update bổ xung thêm việc CheckGroup xem hoạt động có tốt không (ID - Comment - Like)

2. Fix lỗi không update mật khẩu khi change pass
13-09-2021